FERIEAVVIKLING I SOMMER

Fra og med 17.06. til og med 14.08. er det redusert bemanning ved legesenteret. Dette gjelder både leger og sekretærer. Vi har derfor stengt av for elektronisk kontakt inkludert e-konsultasjon og elektronisk timebestilling disse ukene, slik at vi kan prioritere hvilke problemstillinger som settes opp til time. Vi ønsker f.eks. at rutineundersøkelser og helsesjekker gjøres utenom ferieavviklingen. Vi ønsker også at årlig fornyelse av resepter på faste medisiner gjøres utenom ferien hvis mulig. Ta kontakt per telefon eller oppmøte ved behov for legevurdering.