Velkommen som ny pasient!

Om du ønsker å bli pasient hos oss, må du bytte fastlege på helsenorge.no. Vi ber om at nye pasienter innhenter journal fra tidligere fastlege. Dette kan ofte gjøres elektronisk, eventuelt kan man få utskrift av journal. Det er viktig for oss å ha nok informasjon om deg, vennligst oppgi telefonnummer, arbeidsgiver og pårørende når du bestiller første time hos oss.