Selvbetjening

Resepter
Du kan fornye resepter på faste medisiner på helsenorge.no. Dette gjelder ikke A og B preparater, da er det krav om konsultasjon. Selv om du kan fornye resepter må du selv ta ansvar for å bestille time til kontroll. De fleste kroniske tilstander hvor man bruker medisiner bør ha minst en kontroll i året. Det kommer stadig nye medikamenter på markedet, kanskje er tiden inne for en gjennomgang av medisinene du bruker.

Time
I timeboken kan du se når din fastlege har ledige timer og bestille den timen som passer best for deg. Les mer om avbestilling under praktisk info.

E-konsultasjon
E-konsultasjon er en legetime gjennom digitale kanaler som kan erstatte eller supplere en fysisk legetime. E-konsultasjoner kan kun benyttes ved etablert sykdom/lidelse hos deg som pasient, og hvor det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Du får tilsendt faktura for vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten.