Legeerklæring

Legeerklæring

Kostnaden til legeerklæringer utover de som sendes til NAV, må pasienten dekke selv. Folketrygden dekker ikke dette, og det inngår ikke i frikortgrunnlaget.

Legeerklæring basert på spesielle skjema
-Førerkortattest 700 kr
-Legeerklæring ved oppfostrelse av andres barn eller adopsjonssøknad 500 kr
-Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) 350 kr
-Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 350 kr
-Legeerklæring for medikamenter ved utenlandsreise 100 kr. Schengenattest fås på Apoteket.
-Terminbekreftelse 50 kr

•Dersom legeerklæring skal sendes per post, tilkommer ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr hvis ikke annet er avtalt.

•Uavhentede legeerklæringer faktureres og sendes til bestiller etter en måned. Da tilkommer ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr.