Avbestilling

Avbestilling

Dersom du er forhindret fra å komme på avtalt time, må du avbestille denne minst 24 timer i forkant. Manglende oppmøte eller for sen avbestilling faktureres.

Dette er i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, merknad B2:

“For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel (..). Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.”